Bestuur

Bestuur

Dagelijkse bestuur
Peter Reus Voorzitter voorzitter@volkstuindersverenigingraalte.nl
Ruud Teunissen van Manen Secretaris secretaris@volkstuindersverenigingraalte.nl
Gerard Duteweert Penningmeester penningmeester@volkstuindersverenigingraalte.nl
Bestuursleden
Aly Saaltink Bestuurslid & notulist notulist@volkstuindersverenigingraalte.nl
Marcel Nijhuis PR pr@volkstuindersverenigingraalte.nl

Toezichthouders complexen

Toezichthouders
Aly Saaltink Noord-Oost
Ruud Teunissen van Manen Noord-West
Peter Reus West
Gerard Duteweert Zuid-Noord
Gerard Duteweert Zuid-Zuid

Contactpersoon website / PR

Contactpersoon website / PR
Marcel Nijhuis PR en beheer website